40 Yaş Altı Check Up

Genlab, 40 yaşından küçük erkekler için olası sağlık risklerinin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için planlanlanan bir tarama programı(check up) uygulamaktadır.

Device

Dönemsel olarak daha dinç ve enerjik yaşlara tekabül eden 40 yaş altı grubu için de geniş bir sağlık taraması yapılması gerekir. Hiçbir şikayeti olmayan kişilerin, gizli kalmış ve ileride hastalığa yol açabilecek problemlerin saptanması ve önleyici tedbirlerin alınmasını önemli bir tedbirdir.

Modern tıp hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle, hiçbir şikayeti olmasa da her insanın belirli periyotlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. Bu periyotlar yaşa ve kişinin genel durumuna göre değişebilir.

Device

Ailesinde genetik olarak bir risk hikayesi olanlar check up testlerini yaptırmak için daha erken davranmalıdır. Risk grubunda olanlar 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır.

Her sağlıklı bireyin yılda bir kez check up yaptırması son derece önemlidir. Genlab'ta gerçekleştireceğiniz kapsamlı check up testiyle sağlık durumunuz hakkında genel bir fikir sahibi olabilir ve olası risklerden kendisiniz koruyabilirsiniz.

Genlab 40 Yaş Altı Erkek Mini Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
AST
ALT
TSH
FT4
Kan Sayımı
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Vitamin D

Genlab 40 Yaş Altı Erkek Kapsamlı Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
ALP
GGT
AST
ALT
LDH
TSH
FT4
Total PSA
Vitamin D
Hemogram
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Whatsapp İletişim