40 Yaş Üstü Check Up

40 yaşını aşmış her erkeğin sağlık durumlarının genel bir değerlendirilmesi için check up yaptırması önemlidir. 40 yaş sonrası erkeklerin kendine ve sağlığına özen göstermesi gereken bir dönemdir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. Check up testleri bu tür hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlamakta ve tedavi başarısını da artırmaktadır.

Device

40 yaşını geçmiş her erkeğin yaptırması gereken testlere ilave olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini genetik bir riski olmaksızın yaptırması kritiktir.

Check up yaptırmak yaşın, cinsiyetin, sigaranın ortaya çıkardığı olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailevi ve genetik nedenli şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Her sağlıklı bireyin yılda bir kez check up yaptırması son derece önemlidir.

Device

Sağlığınıza değer verin, mutlaka check up yaptırın, sağlık durumunuzla ilgili önemli durumların farkında olun. Genlab Laboratuarlarında, periyodik sağlık kontrolleriniz check up danışmanları eşliğinde yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam standartlarınıza uygun özel programlarla belirleyebilirsiniz.

Genlab 40 Yaş Üstü Erkek Mini Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
AST
ALT
TSH
Total PSA
FT4
Total PSA
Kan Sayımı
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Vitamin D

Genlab 40 Yaş Üstü Erkek Kapsamlı Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
ALP
GGT
AST
ALT
LDH
TSH
FT4
Total PSA
CEA
CA 19-9
hs-CRP
Homosistein
Vitamin D
Hemogram
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Whatsapp İletişim