Ailesel Meme ve Over Kanseri - HBOC Paneli (BRCA1,BRCA2)

Meme/Over kanseri dünyada en sık rastlanan kanser türleri arasında yer almaktadır. Meme kanseri olgularının %5-10’unun ailesel olduğu bilinmektedir. Kalıtsal meme ve over kanserlerinin çoğundan BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları sorumludur. BRCA1 veya BRCA2 geninde mutasyon olan kişilerde 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riski yüzde 87’ye kadar ve yumurtalık kanseri gelişme riski yüzde 39-63’e kadar çıkmaktadır. Daha önce kanser teşhisi konmuş ve mutasyon tespit edilmiş hastalarda ikinci kez kanser geliştirme riski önemli ölçüde yükselmektedir. Bu risk, 70 yaşına kadar yaklaşık %64’tür.

HBOC paneli, bir kişinin BRCA1 veya BRCA2 mutasyonuna sahip olup olmadığını belirlemek için yalnızca basit bir kan örneği gerekmektedir.

HBOC panelinin yararları:

  • Bu test, kanser riskini önemli ölçüde azaltmak için hastaya özel tıbbi yönetim planlarının geliştirilmesine olanak tanır.
  • BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olan bireylerde hedefe yönelik tedavi ve diğer müdahaleler ile hasta bakımını en üst düzeye çıkarma ve klinik verimliliği artırma.
  • Kanserin erken teşhisi ve tedavisi yoluyla sonuçları önemli ölçüde iyileştirilmesi ve tıbbi maliyetleri azaltılması.
  • Ailede bilinen mutasyon için pozitif olamayan aile üyelerine gereksiz müdahalelerden kaçınma.
  • Risk altındaki aile üyelerine tarama testleri ile erken tanı ve önleyici cerrrahi imkanları sağlama.
Whatsapp İletişim