Amniyosentez

Amniyosentez, amniyotik sıvının test veya tedavi için rahimden çıkarıldığı bir prosedürdür. Amniyotik sıvı, hamilelik sırasında fetusu çevreleyen ve koruyan sıvıdır. Bu sıvı, bebeğin sağlığını gösteren hücreleri ve maddeleri içerir. Bu test için hekim az miktarda amniyotik sıvı toplamak için uterusa uzun, ince bir iğne (0,9 mm ölçülerinde) sokar.  Hekim bebeğin rahminizdeki tam yerini belirlemek için ultrason kullanır. Sıvı daha sonra Down sendromu, spinabifida ve kistikfibroz gibi spesifik genetik bozukluklar için test edilir.

Test sonuçları, hamileliğin devam edip etmeyeceğini veya daha fazla komplikasyon oluşmasını önlemek için erken doğum yapılıp yapılmayacağını belirlemeye yardımcı olur. Down sendromu gibi çeşitli genetik koşulları güvenilir bir şekilde ekarte edebilir veya teşhis edebilir.

Whatsapp İletişim