Genlab Check-Up Panelleri

Check-Up Nedir?

Check-up testleri hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlayan ve tedavi başarısını arttıran bir sağlık taramasıdır.

İleri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunları; hasta ve ailesi için yıpratıcı bir sürece yol açıyor. Özellikle genetik yatkınlığı (aile öyküsü) olan kişilerde yılda bir kez yapılan sağlık taraması ile erken teşhis ve ardından planlanan tedavi, hayat kurtarıcı olabiliyor.

Check-Up Yaptırmanın Önemi

Kanser, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları gibi birçok hastalıkların yanı sıra yıllarca sinsice seyreden beyin, kalp, böbrek gibi organlara zarar verebilecek hastalıkların da tanı ve tedavisi için check-up’ın düzenli yaptırılması çok önemlidir.

Check-Up Öncesi Hazırlıklar

Laboratuvar testleri için yaklaşık 8-12 saatlik bir açlık gerekmektedir.

Su içilebilir fakat sigara, şeker, sakız ve kafein içeren gıdalar tüketilmemelidir.

Taramadan bir gün önce alkol alınmaması ve akşam yemeğinde tercihen hafif gıdalar tüketilmesi önerilir.

Sürekli kullandığınız ilaçlarınızı ilgili personelimize  belirtmeyi unutmayınız.

Hamilelik durumunuz varsa mutlaka bildirmenizi öneririz.

Kadınların adet dönemlerinde Check-Up taramasının bazı tahlillerin sağlıklı sonuç vermeyeceğini belirtmek isteriz.

Genlab 40 Yaş Altı Kadın Mini Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
AST
ALT
TSH
FT4
Kan Sayımı
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Vitamin D

Genlab 40 Yaş Altı Kadın Kapsamlı Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
ALP
GGT
AST
ALT
LDH
TSH
FT4
Demir
Vitamin D
Hemogram
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi

Genlab 40 Yaş Üstü Kadın Mini Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
AST
ALT
TSH
FT4
Prolaktin (PRL)
Estradiol (E2)
FSH
Kan Sayımı
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Vitamin D

Genlab 40 Yaş Üstü Kadın Kapsamlı Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
ALP
GGT
AST
ALT
LDH
TSH
FT4
Demir
Prolaktin (PRL)
Estradiol (E2)
FSH
CEA
CA 19-9
CA 125
CA 15-3
hs-CRP
Homosistein
Vitamin D
Hemogram
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi

Genlab 40 Yaş Üstü Erkek Mini Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
AST
ALT
TSH
Total PSA
FT4
Total PSA
Kan Sayımı
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Vitamin D

Genlab 40 Yaş Üstü Erkek Kapsamlı Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
ALP
GGT
AST
ALT
LDH
TSH
FT4
Total PSA
CEA
CA 19-9
hs-CRP
Homosistein
Vitamin D
Hemogram
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi

Genlab 40 Yaş Altı Erkek Mini Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
AST
ALT
TSH
FT4
Kan Sayımı
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Vitamin D

Genlab 40 Yaş Altı Erkek Kapsamlı Check-Up Paketi

Homa-IR
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
ALP
GGT
AST
ALT
LDH
TSH
FT4
Total PSA
Vitamin D
Hemogram
HbA1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi

GENLAB GENEL SAĞLIK PANELİ

GENLAB ABORTUS PANELİ

TORCH
Listeria antikoru
Chlamydia trachomatis Ag
Anti-Kardiyolipin IgG
Anti-Kardiyolipin IgM
Lupus antikoagülanı (LAC)
Ureaplasma urealyticum
Mycoplasma hominis
Anti-Beta 2 Glikoprotein 1 IgG
Anti-Beta 2 Glikoprotein 1 IgM
Faktör II Mutasyonu (G20210A)
Faktör V Leiden Mutasyonu
MTHFR (C677T/A1298C) Mutasyonu
Glukoz
Üre
Ürik Asit
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
GOT
GPT
LDH
Alkali fosfataz
Demir
Hemogram
Sedimentasyon hızı
Kolesterol (Total,HDL,LDL,VLDL)
Trigliseritler
TSH
Total PSA
Protein elektroforezi
İdrar tam analizi

GENLAB VİRAL HEPATİT PANELİ

HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc IgM
Anti-HAV IgM
Anti-HCV
GOT
GPT
Total Bilirubin
AFP
GGT

GENLAB ANEMİ PANELİ

Hemogram
Retikülosit
Demir
Total Demir bağlama kapasitesi
Ferritin
Vitamin B12
Folik asit
Hemoglobin elektroforezi
Soluble Transferrin
Transferrin
Transferrin satürasyonu
Dışkıda Gizli Kan,
Fekal Transferrin

GENLAB ÇÖLYAK PANELİ

Anti dGliadin-IgA (deamidated gliadin GAF-3X)
Anti dGliadin-IgG (deamidated gliadin GAF-3X)
Anti-Endomisyum IgA
Anti-Endomisyum IgG
Anti-Transglutaminaz IgA
Anti-Transglutaminaz IgG
HLA-DQ2/DQ8, Dizileme

GENLAB DİYABET PANELİ

Postprandial Glukoz
Hemoglobin A1c
Fruktozamin
C-peptid
İnsülin
Sodyum
Potasyum
Klorür
Kolesterol
Trigliseritler
Mikroalbuminüri
Anti-GAD
Pankreas Adacık Antikoru (ICA)
Anti-İnsülin Antikoru (AIA)
IA-2 (Tirozin Fosfataz) Antikoru
İnsülin Reseptör Antikoru
HOMA-IR
OGTT

GENLAB HEPATİT PANELİ

Alkali fosfataz
GOT, GPT, GGT
Bilirubinler
5′-Nükleotidaz
AFP
HBsAg
Anti-HCV
Protein Elektroforezi
Protrombin zamanı
HBV DNA (Kantitatif)
HCV RNA (Kantitatif)

GENLAB HİPERTANSİYON PANELİ

Aldosteron
Renin
direkt (Aktif Renin)
Normetanefrin
Metanefrin
VMA
Dopamin
Kreatinin
BUN
Sodyum
Potasyum
Klorür
İdrar tam analizi
Mikroalbuminüri

GENLAB GASTROİNTESTİNAL ENFEKSİYONLAR PANELİ

Bakteriler
Campylobacter (jejuni, coli & upsaliensis)
Clostridium difficile (Toxin A/B)
Plesiomonas shigelloides
Salmonella
Yersinia enterocolitica
Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus & cholerae)
Vibrio cholerae
E. coli/Shigella
Enteroagregatif E. coli (EAEC)
Enteropatojenik E. coli (EPEC)
Enterotoksijenik E. coli (ETEC) It/st
Shigella/Enteroinvaziv E. coli (EIEC)
Shiga benzeri toksin üreten E. coli (STEC) stx1/stx2
E. col O157
Virüsler
Adenovirus F 40/41
Astrovirus
Norovirus GI/GII
Rotavirus A
Sapovirus (I, II, IV, V)
Parazitler
Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia

GENLAB KARDİYAK RİSK PANELİ

GOT
LDH
CK & CK-MB
Kolesterol (Total, HDL, LDL, VLDL)
Trigliseritler
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
LDL Alt Grupları
Lipoprotein (a)
hs-CRP
Homosistein
hs-Troponin T
NT-proBNP
Kardiyovasküler Risk Paneli

GENLAB KOLİT PANELİ

ASCA IgA
ASCA IgG
c-ANCA
p-ANCA
CA 19-9
CEA
Kalprotektin

GENLAB KRONİK HEPATİT PANELİ

HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc Total
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HCV
Anti-HDV (Anti-Delta)
AFP
HBV-DNA
HCV-RNA
HBsAg (Kantitatif)

GENLAB METABOLİK SENDROM PANELİ

Glukoz
İnsülin
HOMA-IR
Total Kolesterol
Trigliseritler
HDL
LDL
LDL Alt Grupları
Kreatinin
BUN
Sistatin C
TSH
Hemoglobin A1c

GENLAB OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ

FANA
ASMA
Anti-LKM 1
Anti-Mitokondri Antikoru Alt Grupları
AMA
c-ANCA
p-ANCA
Anti-SLA
Anti-LMA

GENLAB OSTEOPOROZ PANELİ

Pyridinium Crosslinks
Beta-Crosslaps (Beta-Ctx)
Osteokalsin
Kalsiyum
İyonize Kalsiyum
Fosfor inorganik
Kemik Alkali fosfataz (Ostaz)
PTH

GENLAB PREMENOPOZ / MENOPOZ PANELİ

FSH
LH
E1
E2
Progesteron
Pyridinium Crosslinks
Beta-Crosslaps
Ostaz
Hemogram
TSH
Kortizol
Prolaktin
Anti-Müllerian Hormon
CA 125
HE4
CA 15-3
Osteokalsin
Kalsiyum
Fosfor

GENLAB RENAL PANELİ

BUN
Kreatinin
Sodyum
Potasyum Klorür
Kreatinin klirensi
Sistatin C
Mikroalbuminüri
İdrarda protein
İdrar tam analizi

GENLAB ROMATOLOJİK HASTALIKLAR PANELİ

RF
CRP
Ürik Asit
Anti-CCP
Sedimentasyon hızı
LE hücresi
Anti-ds DNA
FANA
ENA Profili
Kompleman C3
Kompleman C4
Anti-Kardiyolipin IgG
Anti-Kardiyolipin IgM
Lupus antikoagülanı (LAC)
Anti-Beta 2 Glikoprotein 1 IgG
Anti-Beta 2 Glikoprotein 1 IgM
c-ANCA
p-ANCA
Anti-Miyeloperoksidaz (Anti-MPO)
Anti-Proteinaz ANCA profili

GENLAB SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI PANELİ

Virüsler
Adenovirus
HCoV 229E
HCoV HKU1
HCoV OC43
HCoV NL63
Human metapneumovirus
Human rhinovirus/enterovirus
Influenza A
Influenza A/H1
Influenza A/H1-2009
Influenza A/H3
Influenza B
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Parainfluenza 4
RSV
Bakteriler
Bordetella pertussis
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

GENLAB TİROİD PANELİ

T3 & T4
FT3
FT4
TSH
Tiroglobulin
Anti-tiroglobulin antikoru (anti-Tg)
Anti-tiroid Peroksidaz (anti-TPO)
TRAK
Kalsitonin

GENLAB VENEREOLOJİ PANELİ

TPHA
VDRL
FTA ABS lgG
FTA ABS IgM
Chlamydia trachomatis Ag
Kültür antibiyogram
HSV Tip 1 IgG
HSV Tip 1 IgM
HSV Tip 2 IgG
HSV Tip 2 IgM
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
Anti-HIV(1&2)
Ureaplasma urealyticum
Mycoplasma hominis
Genital tpanel
Treponema pallidum IgG Antikoru
Treponema pallidum IgM Antikoru

GENLAB VENÖZ TROMBOZ PANELİ

Aktive protein C rezistansı (APC)
Protein C
Protein S
Anti-trombin III
Fibrinojen
Trombosit sayısı
Anti-Kardiyolipin IgG
Anti-Kardiyolipin IgM
Lupus antikoagülanı (LAC)
Anti-Beta 2 Glikoprotein 1 IgG
Anti-Beta 2 Glikoprotein 1 IgM
F II mutasyonu (G20210A)
FV Leiden mutasyonu
MTHFR mutasyonu (C677T/A1298C)
Whatsapp İletişim