Fish Test

Fluorescence in situ Hybridisation (FISH), temel olarak insan hücrelerinde genetik materyalin haritasını oluşturan ve sito genetikçilerin bir kromozom üzerinde spesifik DNA sekanslarını bulmalarını sağlayan bir prosedürdür. Süreç, belirli genetik mutasyonların ve kromozomal anormalliklerin anlaşılmasında hakkında faydalı bilgiler verebilir.

İnsanlarda normal olarak 46 kromozom vardır: 44 cinsiyet belirleyici olmayan kromozom (otozom) ve 2 cinsiyet kromozomu (kadınlar için XX ve erkekler için XY). Kromozomlar, vücutta protein üretimini yönlendiren ve fiziksel özelliklerimizi belirleyen binlerce geni oluşturan dört baz dizisini tekrarlayan DNA’dan oluşur.

FISH testi için, bir kişinin DNA içeren hücrelerinin bir örneği, cam bir slayta sabitlenir. Örnekler klinik endikasyona bağlı olarak kan, kemik iliği, amniyon sıvısı veya tümör hücreleri içerebilir. “Hedef” (kişinin) DNA’sına sahip slaytlar, DNA’nın çift iplikçiklerini tek iplikçiklere ayırmak için ısıtılır. Daha sonra numuneye floresan probları eklenir. Floresan problar, ilgili DNA’nın spesifik bölümlerine tamamlayıcı olan tek sarmallı DNA bölümleridir. Bir flüoresan boya ile işaretlenmiş olan prob, spesifik DNA parçasına yapışır. Slaytlar özel bir mikroskop kullanılarak incelendiğinde, sondaya uyan genler, koyu arka plan üzerinde parlak noktalar olarak görünecek olan floresan alanları olarak görülebilir.

Whatsapp İletişim