Genlab NIPT Test

Neden Genlab NIPT Genlab NIPT Genlab NIPT Test?

NIPT Testin Üstünlükleri Nelerdir?


24 Kromozom

Benzer testler 5 kromozom incelerken, Genlab NIPT Test

24 Kromozomun 24 Kromozomun 24 Kromozomun

tamamını inceler.


Risk Teşkil Etmez

Cerrahi girişim gerektirmez. Amniyosentezin ve koriyonik villus biyopsisinin aksine anne ve bebek için risk teşkil etmez.


10. Hafta

Gebeliğin 10. Haftasından itibaren yapılabilir.


Kaybolan İkiz Sendromu

İkiz gebeliklerde, tüp bebek yöntemiyle oluşan hamileliklerde, taşıyıcı anne gebeliklerinde ve KAYBOLAN İKİZ (VANISHING TWIN) SENDROMU’nda güvenle kullanılan tek testtir.


Net Rapor

Genlab NIPT Test ile sonuçlar olasılık hesabı veya yüzde ile değil ‘Normal’ veya ‘Anormal’ şeklinde NET olarak raporlanmaktadır!


Son Teknoloji

Dünyadaki en son teknolojiyle analiz ettiğinden sonuç alma süresindeki gecikmeleri önler.


Tüm DNA Dizilimleri

13, 18, 21, X ve Y cinsiyet kromozomlarının hepsini ve bu kromozomlar üzerindeki tüm DNA dizilimlerinin tamamını inceler.


30 Milyon DNA

Benzer testler ortalama 230 bin DNA dizilimi inceleyebilirken; Genlab NIPT Test son teknoloji ile yaklaşık

30 milyon DNA 30 milyon DNA 30 milyon DNA

diziliminin tamamını inceleyerek net sonuç sunar.


Tek Tüp Kan

Tüm bu üstünlüklerin tamamını tek 1 tüp kan ile analiz eder.


Neden Genlab NIPT Genlab NIPT Genlab NIPT Test?

Non-invaziv prenatal testler T21 için risk altında olan hastalarda invaziv testlerin yaklaşık% 98 ihtiyacını önleyebilir. Prenatal kromozomal değişikliklerin saptanması için mevcut standart , spontan düşüklerin% 0,5'i arasında risk taşıyan invazif tekniklerin (amniyosentez ve koryonik villus biyopsisi) kullanılmasını gerektirir. NIP, gereksiz invaziv tekniklere ihtiyaç duyulmasını önleyen güvenilir bilgiler sağlar.

Önemleri ile sipariş edilen tek gebeliklerde NIPT Test NIPT Test NIPT Test kapsamı

2012 Avrupa Prenatal Teşhis 2 Kayıt Defterinden alınan verilere göre , 21, 18 ve 13 numaralı kromozomlardaki anormallikler tespit edilen tüm kromozomal değişikliklerin% 71'ini temsil etmektedir.

Tarama türüne göre algılama oranı algılama oranı algılama oranı

Tarama türü Genlab NIPT 1-3 Aylık Dönem Genişletilmiş Bileşik Tarama
Gebelik Yaşı 10. haftadan itibaren 9-13 haftalar 11-13 haftalar
Algılama Hızı % 99,92 (FP <% 0,1) T21 / T18 / T13 % 80-85 (FP% 5) % 85-93 (FP% 2.5)

Mikrodelesyonları Mikrodelesyonları Mikrodelesyonları

Mikrodelesyonlar, kromozomal materyalde küçük kayıpların neden olduğu kromozomal hastalıklardır. Çoğu aile öyküsü veya ileri yaş gibi diğer risk faktörleri olmadan tesadüfen meydana gelir. Bu sendromlar genellikle zihinsel engelli ve farklı organların malformasyonu ile ilişkilidir.


NIPT mikrodelesyon paneli , hekimlere bazı klinik durumlarda invaziv olmayan test / test için yeni bir seçenek sunar.


NIPT mikrodelesyon paneli, klinik örnekler ve gerçek analizlerle doğrulandı. Optimize edilmiş algoritması, genetik materyalin kaybı hakkında doğru cevaplar vermek için bu spesifik kromozomal bölgelerin karmaşıklığıyla ilgilenir. Sonuç, diğer testlerle karşılaştırıldığında düşük yanlış pozitif oran ve bu türden bir test için sektördeki en düşük başarısızlık oranı da dahil olmak üzere genel olarak daha iyi performanstır.