Genlab NIPT Hakkında Sorular ve Cevaplar

Çünkü benzer testler max 200bin DNA inceleyebilirken Genlab NIPT Test 30 milyon DNA bölümünü tamamını inceler ve böylelikle risk raporu değil net sonuç verir. Dünyadaki son biyoenformatik teknolojiye sahip olduğundan diğer benzer testlerden çok daha fazla güvenilir olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.

Genlab NIPT Test; 30 milyon DNA diziliminin tamamını inceleyerek, tekil gebelik, ikiz gebelik, donasyon, tüp bebek, kaybolan ikiz sendromunda da(Vanishing Twin) çalışılan Genlab NIPT Test Trizomi 21 (Down sendromu), Trizomi 18 (Edward sendromu) ve Trizomi 13 (Patau sendromu)’nu net bir sonuçla tespit edebilmektedir. Tekil gebeliklerde ek olarak “Gonozomal Anomaliler” yani XO (Turner Sendromu), XXY (Klinefelter Sendromu), XXX (Trizomi X) ve XYY (Jacob's Sendromu) sendromlarına bakılabilmektedir. Böylelikle cinsiyet kromozomlarındaki anöploidiler taranır.

Genlab NIPT; Dünyada ilk defa 24 kromozomun tamamını 30 milyon DNA diziliminde inceleyen, tüm parametrelere bakabilen tek testtir.

Genlab NIPT; Dünyada ilk defa 24 kromozomun tamamını 30 milyon DNA diziliminde inceleyen, tüm parametrelere bakabilen tek testtir.

Genlab NIPT Test hiçbir risk teşkil etmeksizin ailelerin kendi isteği ile yapılabilmektedir. . Doktorun uygun gördüğü şekilde Genlab NIPT veya Genlab NIPT forumunda çalışması uygundur. Daha önce tespit edilmiş bir bebek kaybı durumu mevcutsa, riskli bir şekilde ilerleyen bir hamilelikse, aile de tespit edilmiş genetik bir bozukluk varsa, ikili ve üçlü testlerin yanılma payının yüksekliği de göz önüne alındığında çalışılır.

Genlab NIPT Test son adet tarihine göre 10. gebelik haftasından itibaren uygulanabilmektedir.

Genlab NIPT Test Cerrahi işlem gerektirmeyen, Amniyosentezin ve koriyonik villus biyopsisinin aksine anne ve bebek için risk teşkil etmez. Tüm serbest fetal DNA test seçeneklerimizde, Trizomi 21 (Down Sendromu) için % 100’e yakın üzerinde doğruluk belirtilmektedir. Diğer sendromlar için de benzer şekilde yüksek doğruluk oranları verilmektedir. %100‘e yakın doğrulukta net bir sonuç alabileceğiniz yeni nesil Genlab NIPT Test testi, merakla beklemelere son veriyor.

Genlab NIPT Test bedelleri özel sağlık sigortaları tarafından bireysel poliçe limitinize bağlı olarak gebelik teminatları kapsamında %80-%100 karşılamaktadır. Özel Sağlık Sigortaları sayfasında bulunan evrakları gebeliğinizi takip eden doktora onaylatmanız ve sigorta acentenize ulaştırarak test bedelini alabilirsiniz. Genlab NIPT Test henüz SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Bir kromozomal seviyede, NIPT yapılarında değil, kromozom sayısında anormallikleri tespit eder. Gebeliğin ikinci üç aylık döneminden sonra sadece gebelikteki problemlerle ilgili sınırlı sayıda kromozom anomalisini tespit eder.

Eğer transfüzyon tam kanla yapılmışsa, NIPT testi kan alımının transfüzyonundan sonra en az altı hafta beklemelisiniz. Sadece kırmızı hücrelerle transfüze edildiyseniz, bunlar bir çekirdek veya DNA içermez. Çok kanın transfekte edildiği travma girişimlerinde bağışlanan lökositlerin varlığı bir buçuk yıla kadar tespit edildi.

Evet, test her iki durumda da yapılabilir.

Evet, NIPT testi ikiz gebeliklerde yapılabilir, bu durumlarda fetal cinsiyetler hakkında veya cinsel kromozomlardaki herhangi bir değişiklik hakkında bilgi sağlayamayacağımızı akılda tutarak; Test sadece bir Y kromozomunun varlığı veya yokluğu hakkında bilgi verir.

Çuval kaybolduysa, NIPT testi belirtilebilir. Bununla birlikte, yeniden emilen çuvaldan çıkan DNA'nın anne kanında kalabildiğine dikkat edilmelidir; bu, canlı fetüsteki kromozom sayısı ile ilgili yanlış bir pozitif sonuç verebilir. Çuval kalırsa (gelişmemiş olmasına rağmen) NIPT testi belirtilmemelidir. Çuvalın kaybolma olasılığı çok yüksek olsa da, eğer diğer fetüsün diğer fetüsün DNA'sının epeyce DNA'sının çok fazla DNA'sı alacağına dair test yapılmadan uzun süre önce ortadan kalkması durumunda testin yanlış pozitif üretme riski hala yüksek. hala mevcut ol. Şu anda, bu durumlarda testin yüzde riskini veya en düşük hassasiyet seviyelerini doğrulayabilecek herhangi bir ampirik veri yoktur - analiz edilen DNA plasentadan geldiği için olası bir senaryodur.

Bir amniyosentez veya koryon villus biyopsisi yapılmalıdır. Nadiren, tutuklanan hamilelik vakalarında geleneksel kürtaj yapılır. Yapılan kromozomal analiz, bulunan değişime bağlıdır ve şunlar olabilir: Konvansiyonel karyotip : Herhangi bir kromozomda komple veya kısmi aneuploidilerin yanı sıra mozaikçiliği düşündüren sonuçların doğrulanmasına / atılmasına hizmet eder. Kantitatif floresan polimeraz zincir reaksiyonu : 13, 18, 21 kromozomlarının veya cinsel kromozomların anuploidilerini atmak / onaylamak için. Floresan in situ hibridizasyon (FISH) ve / veya kısa tandem tekrar (STR) analizi : 9 veya 16 kromozom anuploidilerini atmak / onaylamak için. FISH ve / veya mikroarray temelli karşılaştırmalı genomik hibridizasyon (dizi CGH) : bazı mikrodelesyonları atmak / onaylamak için.