Genlab Şilep ve Gemilerin Su Analizleri


Genlab Taşınabilir özellikte olan Gemi Su Analiz Test Kitleri (Marine Water Test Kit), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kurallarına uygundur. Tüm risk noktalarından test yapabilecek gerekli araçlara sahiptir. Yapılan test metodundan adım adım talimatlara uyarak en zor koşullarda bile kesin sonuçlar elde edilmesini sağlar. Lovibond taşınabilir gemi test seti, gerekli olan kit ve ekipmanlara sahiptir.

Kimyasal Oksijen Ihtiyaci (KOI) Tayini Sülfür Tayini Sıcaklık Tayini
Yag ve Gres Tayini Sülfür Tayini Renk Tayini
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Sülfat Tayini Toplam Çözünmüs Kati Madde Tayini
Klorür Tayini Fenol Tayini Çökebilen Kati Madde Tayini
pH Tayini Krom +6 Tayini Silisyum Tayini
Toplam Askida Kati Madde Tayini Toplam Krom Tayini Florür Tayini
Amonyak/Amonyum Azotu Tayini Iletkenlik Tayini Toplam Azot Tayini
Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini Tuzluluk Tayini Nitrat Tayini
Deterjan (mBAS) Tayini Sodyum Absorpsiyon Orani (SAR) Fenollerin Tayini
Ortofosfat Tayini Mineral Yaglar ve Türevleri Bulaniklik Tayini
Toplam Fosfor Tayini Hidrokarbonlar Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
Biyokimyasal Oksijen Ihtiyaci (BOI) Katran ve Petrol Kökenli Yaglar Balik Biyo Deneyi – (ZSF) Tayini
Çözünmüs Oksijen Tayini Organoklorlu Pestisitlerin Tayini Renk Tayini
Klorofil-a Tayini Organofosforlu Pestisitlerin Tayini Organik Azot Tayini
Alkalinite Tayini Karbamatli Pestisitlerin Tayini Hidrazin Tayini
Toplam Sertlik Tayini Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs) Toplam Organik Karbon (TOC)
Fekal Streptekok Tayini Toplam Koliform Tayini Çözünmüs Organik Karbon (DOC)
Salmonella Tayini Fekal Koliform Tayini Uçucu Organik Bilesikler (VOCs ) Tayini
Metaller Için Ön Islemler ve Çözünmüs ve Toplam Metal Tayini (ICP/MS ile) (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Hf, Ho, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, P, Pb, Pd, Pr, Pt , Rb, Re, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Si, Se, Sm, Sn, Sr, Tb, Te, Th, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr)

Bu program hakkında detaylı bilgi için web sayfamız üzerindeki iletişim formu yada 0216 363 6162 (Pbx) müşteri hizmetlerimizden, iletişime geçebilirsiniz.