Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığı 15-50 yaş arasında artıyor. Ciddi sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açan bu hastalıkların, bulaşıcılık zinciri açısından kontrol altında tutulmasında ise korunma yöntemleri en önemli rolü oynuyor. Sosyo-ekonomik durumu iyi ülkelerde bir dönem frengi, belsoğukluğu gibi hastalıkların sayısında düşüş görülmüş olsa da son yıllarda HPV, HSV klamidya, AIDS/HIV enfeksiyonlarında yaygınlık artıyor.

Device

Bu hastalıklara bazı bakteri ve virüsler neden olur. Bu mikroorganizmalar, vücudun sıcak ve nemli bölgelerinde üreyip çoğalma özelliğine sahiptir. Bu bakteri ve virüsler, cinsel ilişki sırasında vücut sıvıları yolu ile bir kişiden diğerine geçirilirler. Ayrıca bazı türleri hastalık etkeni ile bulaşmış kan ve kan ürünlerinin nakli ile bulaşır. Etken ile bulaşmış iğnelerin ortak kullanımı sonrası da hastalık bulaşabilir. Daha ender olarak ise mikroorganizmayı taşıyan anneden bebeğe gebelik boyunca, doğumda ya da emzirme sırasında transfer edilebilirler. Bu hastalıklar, günlük hayattaki sıradan vücut temasları el sıkışmak, aynı tuvaleti kullanmak ya da aynı giyeceği giymek gibi yollarla bulaşmaz.

Device

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüm sosyokültürel ve ekonomik seviyedeki kadın ve erkeklerde görülebilir. Çok eşli cinsel yaşam, cinsel aktivitenin erken yaşta başlaması bu tip hastalıklar ile karşılaşma riskini arttırır. Damar içine ilaç enjekte edilirken, kirli iğnelerin kullanılması, kan ve kan ürünleri nakli yapılması da bulaşma riski içerir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların erken dönemde testlerle tespit edilmesi; hastada oluşabilecek rahatsızlıkların durdurulması ve hastalığın diğer bireylere bulaşmasının engellenmesi açısından büyük önem taşır. Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisinde klinik belirtiler çoğu zaman yetersiz kalabildiği için, Genlab olarak hastalıkların doğrulanması amacıyla cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama testi uyguluyoruz.