Kemik Erimesi

Kemik sürekli yıkılan ve yeniden yapılan canlı bir dokudur. Hormonal veya diyette değişiklikler nedeniyle yıkım ile yeniden oluşum arasındaki denge bozulduğunda kemik yoğunluğuna ve dayanıklılığına katkıda bulunan minerallerin bir bölümünü kaybeder. Kemik yoğunluğunda anlamlı bir kayıp olduğunda, kemik belirgin derecede zayıfladığı ve kırılmaya eğilimli hale geldiğinde oluşan duruma kemik erimesi denir.

Device

Düşük kemik kütlesi, kemik mikro mimarisinin bozulması ve sonuçta kemik kırılganlığında artma ile kendini gösteren bir hastalıktır. Kemik hastalıkları arasında en sık görülen osteoporoz; ölüm yaşının yükselmesiyle birlikte ciddi, yaygın, neden olduğu kırıklardan dolayı yüksek maliyetli bir hastalık haline gelmiş olsa da kolaylıkla tanı konabilir nispeten basit tedavi yöntemleri ve girişimlerle tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Osteoporozun risk faktörleri arasında en çok rastlananlar şunlardır:


  • Kadın cinsiyet,
  • İleri yaş,
  • Erken yaşlarda yumurtalıkların alınması,
  • Erken menopoz,
  • Hareketsiz kalmak,
  • Yetersiz kalsiyum ve D vitamini alınması,
  • Sigara, alkol kullanımı,
  • Sık düşme hikayesi,
  • Kortizon, heparin gibi ilaçların kullanılması osteoporoza yatkınlık oluşturan risk faktörleridir.
Device

Genlab Laboratuvarları’nda yapılan kemik erimesi testlerinin amacı hastada kemik erimesi, kemik kitlesinde azalma, hastalık riskinde artış, menopoz ve/veya hormon eksikliği, altta yatan nedensel veya kemik kaybını ağırlaştıran bir bozukluk olup olmadığını belirlemektir. Hastada kemik mineral yoğunluğundaki kaybı belirlemek veya kemik yapısının durumunu değerlendirmek için bu testler yapılabilir.